THÔNG TIN MỚI

VIDEO CLIP

Văn nghệ chào mừng hội nghị Người lao động năm 2021

Văn nghệ chào mừng hội nghị Người lao động năm 2021 (tiếp theo)

Vui tết Trung thu năm 2020.

Vui tết Trung thu năm 2020

Bài hát hay về KonTum

Khám phá KonTum Việt Nam

 Tên đăng nhập
 Mật khẩu
 
  HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và triển khai việc học tập, quán triệt các Nghị quyết lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Ngày: 05/12/2018

    Chiều ngày 04/12/2018, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về Luật BHXH, BHYT, BHTN và triển khai việc học tập, quán triệt các Nghị quyết lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đến dự và phổ biến có đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Hồ Văn Trung, Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn cở sở Công ty; đồng chí Đào Cao Ngươn, Phó Giám đốc Công ty.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Hồ Văn Trung đã phổ biến cho hơn 50 CBNV Công ty những nội dung cơ bản của Luật BHXH năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT như: Đối tượng tham gia BHXH, mức hưởng và điều kiện hưởng chế độ ốm đau, hưu trí, tử tuất, thai sản, quyền lợi và mức hưởng BHYT, những điều kiện để hưởng quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục. Thông qua Hội nghị, CBNV hiểu hơn về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đồng thời nâng cao nhận thức của mình về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN...

Đồng chí Hồ Văn Trung, Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty, phổ biến kiến thức pháp luật BHXH, BHYT, BHTN...

Tiếp theo, là Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII do đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Báo cáo viên của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trực tiếp phổ biến. Nội dung học tập, quán triệt tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (khóa XII) của Đảng bao gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh nghiệp, phổ biến Nghị quyết lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Đây là buổi sinh hoạt chính trị được tổ chức thường kỳ diễn ra trong năm, qua đó giúp CBNV Công ty nắm bắt được chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước./.

( ĐHK )
CÁC TIN KHÁC