THÔNG TIN MỚI

VIDEO CLIP

Vui tết thiếu nhi 01-6-2022

Vui tết thiếu nhi 01-6-2022 tiếp

Văn nghệ chào mừng Hội nghị người lao động 2022

Văn nghệ chào mừng hội nghị Người lao động năm 2021

Bài hát hay về KonTum

Khám phá KonTum Việt Nam

 Tên đăng nhập
 Mật khẩu
 
  HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum

Ngày: 17/08/2016

  Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm đảm bảo sự ổn định trong nội bộ, kỷ cương, kỷ luật, an toàn trong lao động, bảo vệ tài sản của Công ty, thực hiện dân chủ nội bộ, tránh những phát sinh phức tạp trong phát triển kinh doanh, góp phần vào việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội đối với địa phương. Công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của Nhà nước là nhiệm vụ then chốt, góp phần quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

 Với nhận thức trên, trong những năm qua, đi đôi với việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum còn luôn quan tâm, chú trọng xây dựng và thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Hàng năm, Công ty luôn gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với công tác chuyên môn và các phong trào thi đua khác tạo không khí thi đua sôi nổi, được đông đảo cán bộ nhân viên Công ty đồng tình ủng hộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Công ty đã thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với những nội dung phù hợp như: thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ nhân viên chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các nghị định, chỉ thị... về công tác an ninh trật tự, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp... và nội quy, quy chế của Công ty; Tuyên truyền vận động CBNV quản lý, giáo dục con em và người thân trong gia đình không phạm tội, không mắc các tệ nạn xã hội; Giáo dục CBNV nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn của bọn tội phạm, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, tích cực hưởng ứng, tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS ... Qua đây đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ tài sản của Công ty nói riêng, của Nhà nước nói chung, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, có lối sống trong sạch, lành mạnh, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước, khắc phục tư tưởng thờ ơ, thiếu tích cực trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở nơi làm việc và nơi cư trú.

Công ty còn chú trọng xây dựng lực lượng bảo vệ Công ty và trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ đầy đủ theo quy định. Để lực lượng này hoạt động hiệu quả, hàng năm Công ty đều bố trí cho lực lượng bảo vệ tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ do các cơ quan chức năng tổ chức. Nhờ đó, lực lượng bảo vệ của công ty đã phát huy tốt vai trò của mình. Công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ tài sản của Công ty được đảm bảo. Những ngày lễ tết, Công ty đã thực hiện chế độ trực bảo vệ theo hướng dẫn của cơ quan công an và cơ quan quân sự địa phương nhằm bảo đảm an toàn trong cơ quan, góp phần giữ vững an ninh trên địa bàn. Hàng ngày Công ty đều bố trí trực luân phiên 24/24 giờ.

Xác định lực lượng dân quân tự vệ cũng là lực lượng nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn, Công ty đã thành lập Ban chỉ huy quân sự Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum gồm 2 thành viên, trong đó Bí thư đảng ủy - Giám đốc Công ty là Chỉ huy trưởng và tiểu đội tự vệ với 10 thành viên, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng theo đúng hướng dẫn của cơ quan quân sự địa phương. Lực lượng tự vệ của Công ty hoạt động theo quy chế về hoạt động, tổ chức lực lượng tự vệ công ty và quy định của Luật dân quân tự vệ …

Bên cạnh đó, Công ty còn làm tốt việc đăng ký và quản lý lực lượng dự bị động viên, sẵn sàng động viên khi có lệnh; cử cán bộ chủ chốt Công ty tham dự các khóa bồi dưỡng về kiến thức quốc phòng an ninh; thường xuyên duy trì quan hệ phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn có liên quan của Công an tỉnh, công an phường, Ban Chỉ huy quân sự địa phương để trao đổi tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh trật tự của Công ty góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đơn vị đóng chân.

Ngoài ra hàng năm, Công ty đều ban hành kế hoạch xây dựng doanh nghiệp an toàn về an ninh, trật tự để triển khai thực hiện; đăng ký danh hiệu thi đua về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với Công an tỉnh, đăng kí phấn đấu xây dựng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” với Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của phường; tổ chức cho người lao động ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội...

Từ những chỉ đạo sát sao của lãnh đạo công ty, nhiều năm qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công ty đã đạt được nhiều kết quả tốt. Từ ngày thành lập và hoạt động đến nay, tình hình an ninh trật tự tại Công ty luôn được giữ vững,tạo sự đoàn kết nội bộ cao, nhờ đó góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty,tạo môi trường cho hoạt động kinh doanh của Công ty được phát triển thuận lợi.

Với những nỗ lực, cố gắng trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ năm 2005 đến nay, Công ty là doanh nghiệp điển hình của tỉnh vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an và chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh liên tục tặng Bằng khen và Cờ thi đua về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (6 bằng khen, 2 cờ thi đua của Bộ Công an, 3 bằng khen và 1 cờ thi đua của UBND tỉnh). Đồng chí Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch Công ty cũng đã vinh dự được biểu dương, được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương cho cá nhân về thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo Công ty nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2015.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên người lao động tham gia giữ gìn an ninh trật tự nơi công tác và nơi cư trú; Tăng cường công tác bảo vệ chính trị an ninh trật tự nội bộ; Thường xuyên quan tâm kiện toàn lực lượng bảo vệ, tăng cường các biện pháp tuần tra, bảo vệ trụ sở cơ quan; Tăng cường công tác phối hợp trao đổi tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh trật tự giữa Công ty với các cơ quan có thẩm quyền có liên quan; tuyên truyền và thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”

( BBT )
CÁC TIN KHÁC