THÔNG TIN MỚI

VIDEO CLIP

Vui tết thiếu nhi 01-6-2022

Vui tết thiếu nhi 01-6-2022 tiếp

Văn nghệ chào mừng Hội nghị người lao động 2022

Văn nghệ chào mừng hội nghị Người lao động năm 2021

Bài hát hay về KonTum

Khám phá KonTum Việt Nam

 Tên đăng nhập
 Mật khẩu
 
  HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum triển khai thực hiện phong trào đảm bảo “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020

Ngày: 27/03/2020

       Công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo dựng môi trường an toàn, ổn định cho phát triển hoạt động kinh doanh. Đồng thời đây cũng là quyền, nghĩa vụ của mỗi ngành, cơ quan, doanh nghiệp và công dân. Phong trào đảm bảo an ninh trật tự tại Công ty thường xuyên được quan tâm chỉ đạo và bám sát tình hình thực tế.

        Thực hiện hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phường Quang Trung - Tp. Kon Tum; Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BCT ngày 27/4/2012 của Bộ công an. Tháng 3/2020, Đảng ủy Công ty đã xây dựng Nghị quyết về lãnh đạo công tác đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, qua đó đã chỉ đạo chính quyền ban hành Kế hoạch và đăng ký phấn đấu xây dựng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn“An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020. Công ty cũng đã triển khai cho toàn thể cán bộ nhân viên ký cam kết thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020. Công ty cũng đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Thông tư, Kế hoạch liên tịch, liên ngành về lĩnh vực an ninh trật tự.

       Công ty thường xuyên rà soát, chấn chỉnh, triển khai các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ tài sản, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ cơ quan theo tinh thần Nghị định 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

       Từ những chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo, tình hình an ninh trật tự tại Công ty luôn được giữ vững, tạo sự đoàn kết nội bộ cao, góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

( LTTC )
CÁC TIN KHÁC