THÔNG TIN MỚI

VIDEO CLIP

Văn nghệ chào mừng hội nghị Người lao động năm 2021

Văn nghệ chào mừng hội nghị Người lao động năm 2021 (tiếp theo)

Vui tết Trung thu năm 2020.

Vui tết Trung thu năm 2020

Bài hát hay về KonTum

Khám phá KonTum Việt Nam

 Tên đăng nhập
 Mật khẩu
 
  HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Tổ chức quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Ngày: 25/10/2021

Thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, chiều ngày 22/10/2021, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum đã tổ chức quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đến toàn thể đảng viên, CBNV Công ty.

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công ty, đồng chí Hồ Văn Trung - Phó Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch Công ty đã trực tiếp truyền đạt các nội dung của Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 29/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XVI về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty.

Đồng chí Hồ Văn Trung - Phó bí thư Đảng bộ - Chủ tịch Công ty
 trực tiếp truyền đạt các nội dung của Nghị quyết.

Theo đó, các vùng kinh tế động lực đã hình thành, phát triển và có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, kinh tế các vùng động lực phát triển chưa bền vững, thiếu đột phá; một số tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác hiệu quả. Và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất xác định thành phố Kon Tum và huyện Kon Plông là vùng kinh tế động lực của tỉnh.

Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU, đã giúp cán bộ nhân viên, đảng viên nắm được mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

( LTTC )
CÁC TIN KHÁC