THÔNG TIN MỚI

VIDEO CLIP

Văn nghệ chào mừng hội nghị Người lao động năm 2021

Văn nghệ chào mừng hội nghị Người lao động năm 2021 (tiếp theo)

Vui tết Trung thu năm 2020.

Vui tết Trung thu năm 2020

Bài hát hay về KonTum

Khám phá KonTum Việt Nam

 Tên đăng nhập
 Mật khẩu
 
  HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ỦY
Hội nghị quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và chuyên đề những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày: 10/01/2017

 Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/ĐUK, ngày 20/12/2016 của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum về việc học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Ngày 04/01/2017, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và chuyên đề những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham gia hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Bí thư Đảng bộ Công ty - Ủy viên BCH Đảng ủy khối doanh nghiệp, đồng chí Phạm Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Đảng bộ Công ty với vai trò là báo cáo viên và đông đủ cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty.

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII ngày 30-10-2016 của Ban chấp hành Trung ương “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16-11-2016 của Bộ Chính trị; chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nghị quyết thể hiện tầm nhìn và thái độ quyết liệt của Đảng, nghiêm túc chỉ rõ những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, lối sống Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó, việc học tập tư tưởng, đạo đức của Bác đối với mỗi người phải được thực hiện một cách tự giác, thường xuyên.

Thông qua Hội nghị này, giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững quan điểm, chủ trương, nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII và những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống. Sau khi học tập tất cả đảng viên đều nghiêm túc viết bài thu hoạch theo Hướng dẫn 03 HD/BTG ngày 22/12/2016 của Ban tuyên giáo Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh.

( BBT )
CÁC TIN KHÁC