THÔNG TIN MỚI

VIDEO CLIP

Vui tết thiếu nhi 01-6-2022

Vui tết thiếu nhi 01-6-2022 tiếp

Văn nghệ chào mừng Hội nghị người lao động 2022

Văn nghệ chào mừng hội nghị Người lao động năm 2021

Bài hát hay về KonTum

Khám phá KonTum Việt Nam

 Tên đăng nhập
 Mật khẩu
 
  HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ỦY
Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên tại Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum

Ngày: 11/07/2016

 Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng nhằm tăng cường sức chiến đấu, bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng.

Từ nhận thức trên, những năm qua, cấp uỷ Đảng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum đã tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, thực hiện tốt các quy trình, thủ tục từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ.

Lễ kết nạp Đảng viên.

 

Đảng bộ luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị tư tưởng để bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận chính trị giúp quần chúng có nhận thức sâu sắc về Đảng, hiểu rõ ý nghĩa, mục đích khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng để từ đó tự nguyện và có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng.

Nguồn phát triển đảng viên chủ yếu là những hạt nhân ưu tú từ các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên CSHCM. Do đó hàng năm, ban chấp hành Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ phối hợp với các tổ chức đoàn thể giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng để giới thiệu cho tổ chức Đảng những đoàn viên, quần chúng ưu tú để tạo nguồn, xem xét kết nạp vào Đảng, trong đó chú ý đến đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có tri thức và năng lực công tác.

Các tổ chức đoàn thể đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc chăm lo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho quần chúng phấn đấu. Đồng thời các chi bộ trực thuộc đảng bộ Công ty cũng đã làm tốt việc phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ những quần chúng ưu tú, tạo môi trường thuận lợi để họ phát huy trong mọi lĩnh vực, trên cơ sở đó tạo cho quần chúng có ý thức tự phấn đấu vươn lên, tự khẳng định mình. Trong quá trình đó, Chi bộ luôn theo sát và định kỳ báo cáo quá trình phấn đấu rèn luyện của quần chúng cho Đảng bộ để lựa chọn, xem xét, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để phát triển Đảng đối với những quần chúng ưu tú đảm bảo tiêu chuẩn về lịch sử chính trị, về phẩm chất, đạo đức, lối sống… Đối với trình tự, thủ tục các bước thẩm tra, xác minh lý lịch, các thủ tục đề nghị xem xét kết nạp Đảng…cũng được các chi bộ thực hiện đúng theo Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ đã cử 06 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng do Đảng uỷ khối doanh nghiệp tổ chức, đồng thời đã kết nạp 04 đảng viên mới. Sau khi kết nạp Đảng, đã cử đảng viên mới tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị phổ thông do Đảng ủy khối doanh nghiệp triệu tập.

Do có nhận thức đúng đắn và cách làm phù hợp, nên trong thời gian qua Đảng bộ Công ty luôn đảm bảo công tác phát triển đảng viên theo đúng kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. Đội ngũ đảng viên mới kết nạp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Công ty ngày càng lớn mạnh, trưởng thành và trở thành lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong công tác xây dựng Đảng nói chung, phát triển đảng viên nói riêng, trong thời gian tới Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum sẽ tiếp tục đẩy mạnh, làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng. Vì chỉ có tạo nguồn, bồi dưỡng tốt thì mới bổ sung được cho Đảng những người ưu tú nhất, tiêu biểu nhất, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, uy tín và sức chiến đấu của tổ chức Đảng./.

( Nguyễn Minh Toàn, Giám đốc Công ty )
CÁC TIN KHÁC