THÔNG TIN MỚI

VIDEO CLIP

Văn nghệ chào mừng hội nghị Người lao động năm 2021

Văn nghệ chào mừng hội nghị Người lao động năm 2021 (tiếp theo)

Vui tết Trung thu năm 2020.

Vui tết Trung thu năm 2020

Bài hát hay về KonTum

Khám phá KonTum Việt Nam

 Tên đăng nhập
 Mật khẩu
 
  HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ỦY
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum tổ chức Hội nghị học tập, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến toàn thể đảng viên, cán bộ-nhân viên.

Ngày: 03/06/2016

 Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Kon Tum. Ngày 03/06/2016, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum tổ chức Hội nghị học tập, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến toàn thể đảng viên, cán bộ-nhân viên Công ty.

Đồng chí Nguyễn Minh Toàn -Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải-Ủy viên thường vụ, Chánh văn phòng, Báo cáo viên Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Kon Tum, và các đồng chí Đảng ủy viên, Người quản lý doanh nghiệp của Công ty; các đồng chí cấp ủy chi bộ cơ sở cùng toàn thể đảng viên, cán bộ-nhân viên Công ty.

 

Đ/c Nguyễn Minh Toàn -Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp,Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, -Ủy viên thường vụ, Chánh văn phòng, Báo cáo viên Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Kon Tum báo cáo Hội nghị những nội dung cơ bản, những điểm mới, kế thừa, bổ sung, phát triển của Văn kiện Đại hội XI và các nghị quyết Hội nghị Trung ương các nhiệm kỳ trước đây. Trong đó, những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những vấn đề mới, đều hiện diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Những điểm mới nêu trong Văn kiện Đại hội XII phản ánh bước tiến về tư duy lý luận của Đảng định hướng chính trị quan trọng của mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong 5 năm tới (2016-2020).

Đ/c Nguyễn Thanh Hải báo cáo tại Hội nghị

Học tập, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa quan trọng, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, phát huy tinh thần yêu nước, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Kon Tum khóa IV về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hội nghị cũng đã thảo luận sôi nổi về nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và góp ý vào dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy khối doanh nghiệp về các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp; Xây dựng Quy chế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh nhằm xây dựng Đảng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Qua thảo luận, ngoài một số ý kiến góp ý bổ sung, Hội nghị thống nhất các nội dung của dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy khối doanh nghiệp.

 

( Trần Văn Cảnh )
CÁC TIN KHÁC