THÔNG TIN MỚI

VIDEO CLIP

Vui tết thiếu nhi 01-6-2022

Vui tết thiếu nhi 01-6-2022 tiếp

Văn nghệ chào mừng Hội nghị người lao động 2022

Văn nghệ chào mừng hội nghị Người lao động năm 2021

Bài hát hay về KonTum

Khám phá KonTum Việt Nam

 Tên đăng nhập
 Mật khẩu
 
  HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ỦY
HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 10 KHÓA XII VÀ CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG, NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày: 12/07/2019

     Chiều ngày 10/7/2019, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum đã tổ chức Hội nghị "Học tập, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 10 khóa XII và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nghị định của Chính phủ”.

     Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Công đoàn cơ sở và toàn thể các đảng viên, người lao động trong Công ty.   

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Bí thư Đảng bộ quán triệt các nội dung:  Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”.

Đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Bí thư Đảng bộ, quán triệt các nội dung tại Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

     Các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

     Tiếp sau đó, Hội nghị lại tiếp tục được nghe đồng chí Hồ Văn Trung - Ủy viên BCH Đảng bộ, quán triệt Nghị định 149/NĐ-CP ngày 07/11/2018  của Chính phủ  quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Nghị định 149/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và thay thế Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 19/6 /2013 của Chính phủ hướng dẫn Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
 
     Việc quán triệt, triển khai Nghị định 149/NĐ-CP là cơ sở quan trọng để Công đoàn cơ sở phối hợp với Giám đốc xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, dân chủ, đoàn kết, là động lực thúc đẩy người lao động sáng tạo, cống hiến và gắn bó với doanh nghiệp, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.​/.
( LTTC )
CÁC TIN KHÁC