THÔNG TIN MỚI

VIDEO CLIP

Vui tết thiếu nhi 01-6-2022

Vui tết thiếu nhi 01-6-2022 tiếp

Văn nghệ chào mừng Hội nghị người lao động 2022

Văn nghệ chào mừng hội nghị Người lao động năm 2021

Bài hát hay về KonTum

Khám phá KonTum Việt Nam

 Tên đăng nhập
 Mật khẩu
 
  HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ỦY
Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Ngày: 06/11/2019

Chiều ngày 05/11/2019, tại trụ sở chính, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

        Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Công đoàn cơ sở, đoàn thanh niên và toàn thể đảng viên, người lao động trong Công ty.

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công ty, đồng chí Phạm Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Đảng bộ đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XII gồm những nội dung cơ bản: Dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH; Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Thông qua việc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XII giúp các đảng viên, cán bộ nhân viên nắm được những nội dung cơ bản, cốt lõi về các chủ trương, quan điểm của Đảng trong các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

( LTTC )
CÁC TIN KHÁC