THÔNG TIN MỚI

VIDEO CLIP

Vui tết thiếu nhi 01-6-2022

Vui tết thiếu nhi 01-6-2022 tiếp

Văn nghệ chào mừng Hội nghị người lao động 2022

Văn nghệ chào mừng hội nghị Người lao động năm 2021

Bài hát hay về KonTum

Khám phá KonTum Việt Nam

 Tên đăng nhập
 Mật khẩu
 
  HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ỦY
Triển khai học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày: 13/02/2020

            Ngày 13/02/2020, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

          Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên và đông đủ Đảng viên, Người lao động trong Công ty.

          Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Bí thư Đảng ủy đã quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 khóa XII; Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/09/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Kết luận số 111-KH/TU ngày 23/9/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Bí thư Đảng ủy, phổ biến, quán triệt tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Người lao động đã được học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Căn cứ chuyên đề năm 2020 và tuỳ vào tình hình thực tế của Công ty, Đảng ủy Công ty chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cá nhân sẽ viết bản cam kết, qua đó chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, cuối năm báo cáo kết quả với Chi bộ./.

( LTTC )
CÁC TIN KHÁC