THÔNG TIN MỚI

VIDEO CLIP

Vui tết thiếu nhi 01-6-2022

Vui tết thiếu nhi 01-6-2022 tiếp

Văn nghệ chào mừng Hội nghị người lao động 2022

Văn nghệ chào mừng hội nghị Người lao động năm 2021

Bài hát hay về KonTum

Khám phá KonTum Việt Nam

 Tên đăng nhập
 Mật khẩu
 
  HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ỦY
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2015 - 2019)

Ngày: 21/05/2020

        Xác định việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum đã tập trung kiện toàn tổ chức Đảng, chăm lo phát triển Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, phát huy dân chủ, đoàn kết, nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, chủ động xử lý công việc kịp thời, chất lượng theo chức trách, nhiệm vụ được giao…
        Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Điều lệ Đảng. Do đó, những năm qua, Đảng bộ Công ty không có hiện tượng tiêu cực, tham nhũng và vi phạm trong Đảng.
        Đảng ủy Công ty đã chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo các chuyên đề hàng năm, gắn với việc phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng..., tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã tạo điều kiện cho nhiều đảng viên theo học các lớp đại học, trung cấp… nhằm nâng cao trình độ chuyên môn; đã đưa 5 đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý học lớp cao cấp lý luận chính trị để tạo nguồn cán bộ có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đảng ủy luôn phát huy vai trò của các đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng. Các đoàn thể đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong các hoạt động, góp phần tham gia quản lý doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty thực hiện nghiêm túc các cuộc họp của Ban Chấp hành, chỉ đạo các chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường quán triệt những điều đảng viên không được làm, các Quy định của Đảng về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí ... Kết quả đánh giá phân loại đảng viên hàng năm: có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% -20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công ty đã được các cấp, các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen, được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp công nhận “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu hàng năm.

 

Đảng bộ Công ty được vinh dự nhận Cờ thi đua đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu
05 năm liền, từ năm 2015 đến năm 2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

 

Tháng 5/2020, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua cho tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn: “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền, từ năm 2015 đến năm 2019. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và cũng là sự động viên lớn lao cho tập thể Đảng bộ Công ty. Thời gian tới, phát huy những thành tích đã đạt được, Đảng bộ Công ty sẽ cố gắng hơn nữa để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

( LTTC )
CÁC TIN KHÁC