THÔNG TIN MỚI

VIDEO CLIP

Vui tết thiếu nhi 01-6-2022

Vui tết thiếu nhi 01-6-2022 tiếp

Văn nghệ chào mừng Hội nghị người lao động 2022

Văn nghệ chào mừng hội nghị Người lao động năm 2021

Bài hát hay về KonTum

Khám phá KonTum Việt Nam

 Tên đăng nhập
 Mật khẩu
 
  HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ỦY
Các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày: 10/06/2022

          Thực hiện Công văn số 611-CV/ĐUK ngày 28/02/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và Hướng dẫn số 01-HD/BTCĐUK ngày 01/3/2022 của Ban Tổ chức Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Được sự thống nhất của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty, ba chi bộ trực thuộc đã tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025 vào chiều 07/6/2022 và ngày 08/6/2022.

        Trên cơ sở bám sát Hướng dẫn số 01-HD/BTCĐUK, Đại hội các chi bộ trực thuộc được tiến hành đúng kế hoạch, trang trọng, tiết kiệm, thể hiện Đại hội tập trung, dân chủ, trí tuệ và thống nhất cao với sự có mặt của đầy đủ của các đảng viên trong chi bộ và đại biểu khách mời từ Đảng ủy Công ty và Bí thư các chi bộ. Việc điều hành của Đoàn chủ tịch có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo, bám sát kịch bản đề ra.

         Các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị chu đáo, thể hiện tính tổng kết thực tiễn, tập trung làm rõ những nội dung căn bản, trọng tâm, bám sát nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ trước để đánh giá quá trình thực hiện, có so sánh mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Quy trình chuẩn bị cho công tác nhân sự chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy trình.

 Tại Đại hội, nhiều đại biểu tham gia đóng góp ý kiến sôi nổi. Các ý kiến được chuẩn bị kĩ lưỡng, trọng tâm, tập trung vào những vấn đề có tính cốt lõi của mỗi chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và nhiệm vụ giai đoạn 2022 - 2025.

 Tham dự chỉ đạo đại hội tại các chi bộ, đồng chí Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy Công ty đã đánh giá cao quá trình chuẩn bị, những kết quả mà các chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ đồng thời chỉ ra một số tồn tại của các chi bộ ... trên cơ sở đó chỉ đạo các chi bộ đưa ra các giải pháp, phương hướng để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.

 Quá trình bầu cử tại Đại hội được tiến hành dân chủ, khách quan, đúng theo quy chế bầu cử trong đảng.

 Dưới đây là một số hình ảnh tại đại hội các chi bộ trực thuộc:

 

Chi bộ I
 

Chi bộ II
 

Chi bộ III
( LTTC )
CÁC TIN KHÁC